Brže osmislite bolja predavanja
1) Programski jezik Python je... a) skup b) besplatan c) nemoguće instalirati na računalo d) izmišljen 2) Prozor interaktivnog sučelja programskog jezika Pythona označavamo kraticom: a) LEDI b) IDEL c) IELD d) ILDE e) IDLE f) PYTHON 3) IDLE se sastoji od trake izbornika i... a) radne površine b) crvene površine c) trake sustava d) programske trake 4) Po kojim znakovima na radnoj površini prepoznajemo interaktivno sučelje u Pythonu? a) <<< b) >> c) >>> d) << e) <><> f) <> 5) Python ne prepoznaje znakovne nizove (tekstualne vrijednosti). a) Netočno b) Točno 6) Kojom bojom interaktivno sučelje Pythona ispisuje poruku o pogrešci? a) zelenom b) plavom c) crvenom d) crnom 7) 11%12 iznosi a) nemoguće je to izračunati b) 1 c) 0 d) 11 8) 23//4 a) 5.5 b) 5 c) 3 d) 0 9) 12.0+36/9 iznosi a) 12.0 b) 12 c) 17 d) 16.0 10) 14%3//2 iznosi a) 0 b) 1 c) 12 d) 7 11) (13+3)%5 a) 1 b) 0 c) 5 d) 16 12) Odaberi naredbu kojom se u Pythonu ispisuju zadane vrijednosti ili rezultati matematičkih izraza. a) input( ) b) ispis( ) c) print( ) d) see( ) e) program( ) f) write( ) 13) Što će se ispisati nakon sljedeće naredbe: print(9-3)? a) print(6) b) 6 c) 9-3 14) Što će se ispisati nakon sljedeće naredbe: print('Jagoda' + 'Banana')? a) JagodaBanana b) Jagoda Banana c) jagodabanana d) bananaJagoda e) BananaJagoda f) Banana Jagoda 15) Što će se ispisati nakon sljedeće naredbe: print('Jagoda', 'Banana')? a) Jagoda, Banana b) JagodaBanana c) Banana Jagoda d) Jagoda Banana

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti