Brže osmislite bolja predavanja
1) Tekst ili znakovni niz upisuje se tako da se stavi unutar... a) zvjezdica b) navodnika ili polunavodnika c) točkica d) crtica e) zagrada 2) Izbaci uljeza. a) // b) % c) & d) + e) - f) / 3) Operator % zovemo... a) operator cjelobrojnog dijeljenja b) operator ostatka množenja c) operator dijeljenja d) operator ostatka dijeljenja 4) Zagrade imaju veći prioritet nego operator // u matematičkom izrazu. a) Netočno b) Točno 5) Python ispisuje vrijednost drugom bojom tako da se razlikuje od onog što smo mi utipkali. Koja je to boja? a) zelena b) plava c) crvena d) ljubičasta e) crna f) smeđa 6) Rješenje dijeljenja cjelobrojnih vrijednosti je uvijek... a) cjelobrojna vrijednost b) decimalna vrijednost c) znakovna vrijednost 7) Rješenje cjelobrojnog dijeljenja cjelobrojnih vrijednosti je uvijek a) cjelobrojna vrijednost b) znakovna vrijednost c) decimalna vrijednost 8) Nakon naredbe print('Kviz'+'Znanja') ispisat će se: a) KvizZnanjaaa b) KvizZnanja c) Kviz Znanja d) kviz znanja e) kvizznanja

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti