Brže osmislite bolja predavanja
1) Ana ima dugu kosu. a) TOČNO b) NETOČNO 2) Baka mara peče kruh. a) TOČNO b) NETOČNO 3) Tata Josip kosi travu. a) TOČNO b) NETOČNO 4) Susjed slavko ima psa šarka. a) TOČNO b) NETOČNO 5) Iva i Maja idu u školu. a) TOČNO b) NETOČNO 6) U vrtu raste Cvijeće. a) TOČNO b) NETOČNO

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti