Nacrtaj prikaz gdje ćeš označiti glavne i sporedne strane svijeta., Gdje se na prikazu nalazi jug ( J ) ?, Gdje Sunce izlazi, a gdje zalazi? , Što je kompas?, Što je zemljovid? Koji je drugi naziv za zemljovid?, Kojom su bojom na zemljovidu označene nizine?, Kojom su bojom na zemljovidu označeni brežuljci i brda?, Kojom su bojom na zemljovidu označene ceste?, Pokaži i imenuj jednu planinu na zemljovidu., Na zemljovidu pokaži i imenuj najveći poluotok u Hrvatskoj., Koje je stoljeće 1967. godina?, Koje je stoljeće 1500. godina?, U kojem tisućljeću živimo?, Kako se naziva naše more? Pokaži ga na zemljovidu., Potraži dva otoka na zemljovidu i imenuj ih., Ana živi u Zagrebu. Želi otputovati u Split. Objasni koja prijevozna sredstva Ana može koristiti., Pronađi na zemljovidu i imenuj jedan grad na istoku Hrvatske., Pronađi na zemljovidu i imenuj jedan grad na jugu Hrvatske., Na koju stranu svijeta moramo ići ako iz Zagreba želimo putovati u Varaždin?, Koje je stoljeće 876. godina?.

Tema

Postavke

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?