Brže osmislite bolja predavanja
1) >>> 3 + 10 a) 3 b) 190 c) 10 d) 13 2) >>>5*8 a) 12 b) 13 c) 40 d) 4 3) >>>7//3 a) 3 b) 2 c) 1 d) 21 4) >>>10/2 a) 5.0 b) 6 c) 0 d) 1 5) >>>6*8 + 12 a) 120 b) 60 c) 200 d) 26 e) 62 6) >>>print(6) a) 7 b) print c) 6 d) ništa 7) >>>print(7,8) a) 7 8 b) 78 c) 7 d) 8 8) >>>print(4*10) a) 4 b) 10 c) 14 d) 40 9) >>>print('Mia', 'Lana') a) mia lana b) MiaLana c) Mia Lana d) lanamia 10) >>>print('Sunce'*2) a) Sunce b) SunceSunce c) suncesunce d) sunce sunce e) Sunce Sunce 11) >>>print('More', 'Sunce', sep = '***') a) More Sunce *** b) *** more sunce c) more *** sunce d) More *** Sunce 12) >>>print('Zbroj brojeva', 9, 'i', 10, 'je', 9+10) a) Zbroj brojeva 9 i 10 je 19 b) Zbroj brojeva 9 i 10 je 19. c) Zbroj brojeva 9 i 10 je 9+10

Što će ispisati sljedeće naredbe?

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti