Brže osmislite bolja predavanja
Varijable - Zadužene za pohranu podataka., = - Znak za pridruživanje vrijednosti varijabli., a = 5 - Varijabli a smo pridružili vrijednost 5., @ - Simbol koji ne možemo koristiti u nazivu varijable., print - Riječ koju Python upotrebljava za naredbu., ' ' - Unutar njih se upisuju znakovni nizovi., + i * - Možemo ih upotrebljavati uz varijable sa znakovnim nizovima., a = b = c = 10 - Primjer višestrukog pridruživanja., y = 'Svibanj' - Varijabli y je pridružen znakovni niz 'Svibanj'., print('Šenoa'*2) - ŠenoaŠenoa,

Varijable i naredba pridruživanja

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti