Brže osmislite bolja predavanja
ulazne vrijednosti - To su vrijednosti koje nisu definirane unutar naredbe pridruživanja i samog programa nego se njihove vrijednosti najčešće unose tipkovnicom., input - Naredba kojom se računalu naređuje unošenje neke vrijednosti putem tipkovnice., int - Koju riječ treba dodati prije naredbe input kako bismo računalu naredili unošenje cjelobrojne vrijednosti putem tipkovnice?, zagradu - Nakon naredbe input upisujemo otvorenu i zatvorenu..., znakovne vrijednosti - Ako ne napišemo naredbu int prije naredbe input onda možemo unositi _______________ putem tipkovnice., varijable - Svaku ulaznu vrijednost računalo mora pohraniti u privremeni spremnik računala kao vrijednost neke _____________, naredbe - print(), int(), input() su ____________, cjelobrojni - Podatak koji se upisao putem tipkovnice primjenom naredbe int(input()) prihvaća se kao ______________ tip podatka.,

Rad s ulaznim vrijednostima

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti