1) 1kg hány dkg? a) 100dkg b) 10dkg c) 1000dkg 2) 1 dkg hány g? a) 100g b) 10g c) 1000g 3) 1kg hány g? a) 100g b) 10g c) 1000g 4) 1 t hány kg? a) 1000kg b) 100kg c) 10kg 5) 12 dkg hány g? a) 1200g b) 12g c) 120g 6) 5kg 33 dkg hány dkg? a) 5330dkg b) 533dkg c) 5033dkg 7) 8dkg 5g hány g? a) 805g b) 850g c) 85g 8) 145 dkg megközelítőleg hány kg? a) 1kg b) 14kg c) 2kg 9) 3kg 56g hány g? a) 3560g b) 356g c) 3056g

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?