Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje je ime točno napisano? a) marko b) Ana c) ivan d) dora e) sanja f) Luka 2) Koje je prezime točno napisano? a) Bilić b) horvat c) božić d) Kolar e) sever f) Antunović 3) Koja su mjesta točno napisana? a) Zagreb b) samobor c) Zaprešić d) zaprešić e) zagreb f) Samobor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti