Brže osmislite bolja predavanja
1) 8-3 a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 2) 13+2 a) 15 b) 13 c) 12 d) 17 3) 16-8 a) 8 b) 7 c) 6 d) 5 4) 10+4 a) 13 b) 12 c) 11 d) 14 5) 13-5 a) 9 b) 8 c) 7 d) 6 6) 17-9 a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 7) 12-8 a) 5 b) 6 c) 4 d) 3 8) 13+5 a) 17 b) 16 c) 18 d) 19 9) 12-3 a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 10) 12+8 a) 19 b) 20 c) 18 d) 13

Zbrajanje i oduzimanje do 20

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti