Brže osmislite bolja predavanja
Il a les yeux bleus., Elle a les cheveux longs., Elle a les yeux marron., Elle a les yeux verts., Il a les cheveux longs., Elle a les cheveux courts., Elle a les cheveux blonds., Il a les cheveux roux., Elle est grande., Il est petit., Elle est grosse., Il est mince.,

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti