1) djelitelj broja 42 a) 16 b) 84 c) 12 d) 7 2) višekratnik broja 8 a) 60 b) 16 c) 4 d) 2 3) djelitelj broja 15 a) 60 b) 25 c) 5 d) 30 4) višekratnik broja 9 a) 3 b) 1 c) 36 d) 28 5) djelitelj broja 6 a) 12 b) 30 c) 16 d) 3 6) višekratnik broja 10 a) 60 b) 5 c) 2 d) 1 7) djelitelj broja 12 a) 24 b) 36 c) 4 d) 16

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?