1) višekratnik broja 6 a) 2 b) 3 c) 24 d) 1 2) djelitelj broja 8 a) 4 b) 16 c) 40 d) 32 3) djelitelj broja 12 a) 6 b) 36 c) 24 d) 60 4) višekratnik broja 20 a) 2 b) 12 c) 5 d) 40 5) višekratnik broja 16 a) 2 b) 8 c) 4 d) 48 6) djelitelj broja 9 a) 9 b) 18 c) 27 d) 36

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?