Brže osmislite bolja predavanja
1) Strip je nastao jer smo u zadatku povezivali riječi i ... a) slike b) boju c) pokret d) zvukove 2) Jedna slika, okvir u stripu naziva se... a) dio b) srednji plan c) kadar d) rakurs 3) Na slici je prikazan kadar u... a) srednjem planu b) totalu c) krupnom planu d) daljini 4) Prikazani kut snimanja naziva se...  a) donji rakurs b) visina očiju c) linearna perspektiva d) gornji rakurs 5) U prikazanom stripu u totalu je kadar pod brojem... a) 3. b) 1. c) 2. d) svi su prikazani u totalu 6) Da bismo objekt prikazali u krupnom planu moramo ga...  a) sjenčiti b) nacrtati obrisnom linijom c) približiti promatraču d) crtati samo velike objekte 7) U oblačiće najčešće stavljamo... a) sunce b) zareze i upitnike c) tekst d) ostavljaju se prazni 8) Da bismo uspješno u grupi ispričali priču kroz strip, dogovarali smo se o ... a) podjeli kadrova/slika unutar priče b) podjeli crtačkog pribora c) podjeli prostora na klupi d) nismo se dogovarali 9) Od navedenih aktivnosti prva etapa rada bila je... a) povezivanje kadrova/slika u zajednički strip b) dogovor o crtanju kadrova unutar priče c) crtanje jednog kadra/slike d) osmišljavanje, pisanje priče 10) Gotove radove smo po elementima... a) spremili u mape b) analizirali i vrednovali

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti