1) djelitelj broja 12 a) 36 b) 24 c) 6 d) 60 e) 3 2) višekratnik broja 8 a) 64 b) 2 c) 4 d) 36 e) 40 3) djelitelj broja 9 a) 3 b) 18 c) 27 d) 81 e) 9 4) višekratnik broja 16 a) 1 b) 8 c) 4 d) 48 e) 16 5) djelitelj broja 50 a) 10 b) 25 c) 100 d) 150 e) 5 6) višekratnik broja 20 a) 20 b) 10 c) 30 d) 80 e) 1

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?