1) SVETI LUKA JE BIO PRIJATELJ: a) SVETOGA ANTE b) SVETOGA PAVLA c) SVETE LUCIJE d) SVETOGA FRANJE 2) SVETOGA LUKU PREPOZNAJEMO PO: a) KRILATOM VOLU b) KRILATOM LAVU c) DOBROM DUPINU d) KRILATOM ZMAJU 3) LUKA JE BIO: a) STOLAR b) PJESNIK c) LIJEČNIK d) UČITELJ 4) LUKA JE NAPISAO EVANĐELJE: a) PO MARKU b) PO LUKI c) PO IVANU d) PO MATEJU 5) PRIČA SE DA JE SVETI LUKA NASLIKAO SLIKU: a) SVETOG ANTE b) NAŠE GOSPE c) SVETE KATARINE d) SVETOG DUJE 6) SVETI JE LUKA ZAŠTITNIK: a) VOZAČA I LIJEČNIKA b) LIJEČNIKA I SLIKARA c) SIROMAHA I BOLESNIKA d) UČITELJA I LOVACA 7) LUKA JE NAPISAO I JEDNU KNJIGU O ŽIVOTU I DJELOVANJU APOSTOLA. KNJIGA SE ZOVE: a) O ANĐELIMA b) O ISUSOVOJ LJUBAVI c) DJELA APOSTOLSKA d) PUTOVANJA SVETOGA PAVLA APOSTOLA 8) O ISUSU JE LUKI PRIPOVIJEDAO: a) SVETI ANDRIJA b) SVETI PAVAO c) SVETI FABJAN d) SVETI VLAHO

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?