Brže osmislite bolja predavanja
1) Upoznali smo šestinski a) šešir. b) stol. c) automobil. d) kišobran. 2) Priču o šestinskom kišobranu napisala je a) Sanja Pilić. b) Nada Iveljić. c) Ivana Brlić-Mažuranić. d) Sanja Polak.  3) U priči se pojavljuje dječak  a) Štefek. b) Marek. c) Ivek. d) Francek. 4) Ivek je kišobran a) ukrao. b) prodao. c) izgubio. d) poklonio. 5) Šestine su dio a) Bjelovara. b) Splita. c) Dubrovnika. d) Zagreba. 6) Francek pretpostavlja da je kišobran a) stričev. b) očev. c) djedov. d) susjedov. 7) Šestinski kišobran jest a) bajka. b) basna. c) pjesma. d) priča.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti