1) Upoznali smo šestinski a) šešir. b) stol. c) automobil. d) kišobran. 2) Priču o šestinskom kišobranu napisala je a) Sanja Pilić. b) Nada Iveljić. c) Ivana Brlić-Mažuranić. d) Sanja Polak.  3) U priči se pojavljuje dječak  a) Štefek. b) Marek. c) Ivek. d) Francek. 4) Ivek je kišobran a) ukrao. b) prodao. c) izgubio. d) poklonio. 5) Šestine su dio a) Bjelovara. b) Splita. c) Dubrovnika. d) Zagreba. 6) Francek pretpostavlja da je kišobran a) stričev. b) očev. c) djedov. d) susjedov. 7) Šestinski kišobran jest a) bajka. b) basna. c) pjesma. d) priča.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?