Brže osmislite bolja predavanja
1) 3 < 3 a) b) 2) 4 = 2 a) b) 3) 4 = 5 a) b) 4) 2 > 1 a) b) 5) 3 > 1 a) b) 6) 3 > 2 a) b) 7) 2 < 1 a) b) 8) 1 = 1 a) b) 9) 4 > 3 a) b) 10) 5 > 4 a) b) 11) 4 > 2 a) b) 12) 4 < 3 a) b) 13) 2 = 2 a) b) 14) 4 = 4 a) b) 15) 4 < 2 a) b) 16) 2 = 5 a) b) 17) 5 > 1 a) b) 18) 5 < 4 a) b) 19) 5 < 3 a) b) 20) 3 < 1 a) b)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Turnicrn MAT 1

Teacher - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti