Brže osmislite bolja predavanja
Točno: svijeća, snijeg, cvijeće, smijeh, brijeg, zvijezda, mlijeko, kuća, ručak, ručnik, šećer, mišić, mačka, peć, djevojčica, Netočno: svječa, snjeg, cvječe, smjeh, brjeg, zvjezda, mljeko, kuča, rućak, rućnik, šečer, mišič, maćka, peč, djevojćica,

skupovi ije/je/č/ć

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti