1) Melyik a több? a) b) 2) Melyik a több? a) b) 3) Melyik a legtöbb? a) b) c) 4) Melyik a kevesebb? a) b) 5) Melyik a kevesebb? a) b) 6) Melyik a legkevesebb? a) b) c) 7) Legyen több! a) b) 8) Legyen kevesebb! a) b) 9) Legyen ugyanannyi! a) b)

Több-kevesebb-ugyanannyi DOBOZI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1.a.

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?