Brže osmislite bolja predavanja
1) Gdje žive bubamara i leptir? a) U ŠUMI b) NA LIVADI c) UZ MORE d) U MORU 2) Gdje žive medvjed i jelen? a) U ŠUMI b) UZ MORE c) U MORU d) NA LIVADI 3) Gdje rastu maslina i rogač? a) NA LIVADI b) U ŠUMI c) U MORU d) UZ MORE 4) Gdje rastu trputac i kiselica? a) U MORU b) NA LIVADI c) UZ MORE d) U ŠUMI 5) Gdje žive galeb i čagalj? a) U MORU b) NA LIVADI c) UZ MORE d) U ŠUMI 6) Gdje žive dupin i sredozemna medvjedica? a) U ŠUMI b) U MORU c) NA LIVADI d) UZ MORE 7) Gdje rastu božikovina i tisa? a) NA LIVADI b) UZ MORE c) U ŠUMI d) U MORU 8) Gdje rastu morska salata i jadranski bračić? a) U MORU b) UZ MORE c) NA LIVADI d) U ŠUMI 9) Gdje žive bjeloglavi sup i cvrčak? a) NA LIVADI b) U MORU c) U ŠUMI d) UZ MORE 10) Gdje žive ševa i fazan? a) U ŠUMI b) NA LIVADI c) U MORU d) UZ MORE 11) Gdje rastu lovor i ružmarin? a) U MORU b) NA LIVADI c) U ŠUMI d) UZ MORE 12) Gdje rastu bazga i šipak? a) U MORU b) U ŠUMI c) UZ MORE d) NA LIVADI 13) Gdje žive djetlić i sova ušara? a) NA LIVADI b) UZ MORE c) U MORU d) U ŠUMI 14) Gdje žive ježinac i zvjezdača? a) NA LIVADI b) U ŠUMI c) UZ MORE d) U MORU 15) Gdje rastu maslačak i stolisnik? a) NA LIVADI b) U ŠUMI c) U MORU d) UZ MORE 16) Gdje rastu borovica i lijeska? a) NA LIVADI b) UZ MORE c) U ŠUMI d) U MORU 17) Gdje žive srdela i tuna? a) U MORU b) NA LIVADI c) U ŠUMI d) UZ MORE 18) Gdje žive veliki tetrijeb i vuk? a) U ŠUMI b) U MORU c) UZ MORE d) NA LIVADI 19) Gdje rastu hrast crnika i čempres? a) U MORU b) NA LIVADI c) U ŠUMI d) UZ MORE 20) Gdje rastu bukva i grab? a) UZ MORE b) NA LIVADI c) U MORU d) U ŠUMI 21) Gdje žive bumbar i bogomoljka? a) UZ MORE b) U ŠUMI c) U MORU d) NA LIVADI 22) Gdje žive dagnja i periska? a) UZ MORE b) U MORU c) NA LIVADI d) U ŠUMI 23) Gdje rastu jela i smreka? a) U ŠUMI b) U MORU c) UZ MORE d) NA LIVADI 24) Gdje rastu muhara i vrganj? a) NA LIVADI b) U MORU c) U ŠUMI d) UZ MORE 25) Gdje žive jastog i rak samac? a) NA LIVADI b) U ŠUMI c) UZ MORE d) U MORU 26) Gdje žive srna i kuna? a) NA LIVADI b) U MORU c) UZ MORE d) U ŠUMI 27) Gdje rastu tratinčica i djetelina? a) UZ MORE b) U ŠUMI c) U MORU d) NA LIVADI 28) Gdje rastu breza i jasen? a) NA LIVADI b) U MORU c) U ŠUMI d) UZ MORE 29) Gdje žive krtica i sljepić? a) U MORU b) NA LIVADI c) U ŠUMI d) UZ MORE 30) Gdje žive divlja svinja i jazavac? a) U MORU b) U ŠUMI c) NA LIVADI d) UZ MORE

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti