Brže osmislite bolja predavanja
Navedi vode tekućice., Nabroji vode stajaćice., Nabroji životinje u vodama tekućicama., Koja je ovo riba? Gdje živi?, Koja je ovo riba? Gdje živi?, Koja je ovo riba? Gdje živi?, Koja je životinja zaštićena? (Živi uz vode tekućice.), Što su ponornice?, Koje su biljke na površini stajaćih voda?, Koja je ovo riba? Gdje živi?, Koje su biljke uz stajaćice?, Koje su ptice uz stajaćice?, Koja je alga pokazatelj onečišćenoga mora?, Navedi nekoliko vrsta ribe Jadranskog mora., Koja je životinja Jadranskog mora zaštićena?, Objasni značenje vode za život..

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti