Brže osmislite bolja predavanja
1) 7 + 8 = a) 13 b) 16 c) 15 2) 13 - 8 = a) 4 b) 5 c) 9 3) 8 + 9 = a) 20 b) 17 c) 16 4) 12 - 8 = a) 4 b) 6 c) 8 5) 6 + 9 = a) 17 b) 15 c) 13 6) 11 - 9 = a) 4 b) 2 c) 5 7) 8 + 8 = a) 16 b) 14 c) 18 8) 20 - 6 = a) 15 b) 4 c) 14 9) 3 + 8 = a) 10 b) 13 c) 11 10) 13 - 12 = a) 5 b) 2 c) 1 11) 5 + 9 = a) 14 b) 15 c) 11 12) 13 - 9 = a) 4 b) 12 c) 6 13) 4 + 9 = a) 12 b) 13 c) 14 14) 12 - 7 = a) 4 b) 5 c) 6 15) 8 + ? = 12 a) 4 b) 5 c) 6 16) 13 - ? = 6 a) 4 b) 7 c) 9 17) ? + 5 = 11 a) 7 b) 4 c) 6 18) ? - 9 = 2 a) 14 b) 19 c) 11 19) 15 = 6 + ? a) 6 b) 9 c) 11 20) 13 = ? + 5 a) 8 b) 4 c) 7 21) 6 = 12 - ? a) 6 b) 4 c) 7 22) 7 = ? - 7 a) 12 b) 14 c) 15

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti