Brže osmislite bolja predavanja
Alegorija - proširena metafora, Poredba - uspoređivanje pojmova, Inverzija - obrnut poredak riječi, Gradacija - Nađite me, vežite me, spalite moje sjećanje, zakopajte moje sunce..., Hiberbola - Imao sam glas kao vjetar, ruke kao hridine..., Epitet - Olovne i teške snove snivaju..., Asonanca - ponavljanje samoglasnika, Aliteracija - ponavljanje suglasnika, Onomatopeja - Klokoće vrelo, more pjeni se i krkoči,

Lirika- izražajna sredstva

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti