6450 - 6250 + 200 =, 3860 - 3360 + 500 =, 2337 - 337 + 2000 =, 2090 - 1990 + 100 =, 4400 - 4100 + 300 =, 4680 - 4130 + 550 =, 8860 - 7860 + 1000 =, 7169 - 169 + 7000 =, 7800 - 7650 + 150 =, 6200 - 4600 + 1600 =, 6290 - 284 + 6006 =, 3021 - 1521 + 1500 =, 6840 - 2340 + 4500 =, 7090 - 6790 + 300 =, 8160 - 7960 + 200 =, 8890 - 7890 + 1000 =, 6680 - 4680 + 2000 =, 7140 - 6640 + 1500 =, 5300 - 4900 + 400 =, 2100 - 1300 + 800 =, 3590 - 3290 + 300 =, 3350 - 1350 + 2000 =, 4830 - 4330 + 500 =, 6760 - 6660 + 100 =, 2270 - 2110 + 160 =, 3700 - 1800 + 1900,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?