1) 1 a) b) c) 2) 2 a) b) c) 3) 3 a) b) c) 4) 4 a) b) c) 5) 5 a) b) c) 6) 1 VIŠE 1 JE a) b) c) 7) 2 VIŠE 1 JE a) b) c) 8) 3 VIŠE 1 JE a) b) c) 9) 4 VIŠE 1 JE a) b) c) 10) 2 MANJE 1 JE a) b) c) 11) 3 MANJE 1 JE a) b) c) 12) 4 MANJE 1 JE a) b) c) 13) 5 MANJE 1 JE a) b) c)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?