Brže osmislite bolja predavanja
kilogram - kg, decimetar - dm, sat - h, kuna - kn, gram - g, decilitar - dl, metar - m, sekunda - s, dekagram - dag, sjever - S, godina - g., osnovna škola - OŠ, stranica - str., doktor - dr., množina - mn., razred - r., i tako dalje - itd., ulica - ul., broj - br., to jest - tj.,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti