1) Ulicama grada ili mjesta odvija se... a) međugradski promet b) mjesni promet c) međumjesni promet d) gradski promet 2) Koja slika prikazuje makadam? a) b) c) 3) Što je autocesta? a) najsporija i najnesigurnija cesta b) cesta u naselju c) najbolja cesta d) najsigurnija i najbrža cesta 4) Promet može biti.... a) gradski i međugradski b) vodeni c) leteći d) plivajući e) zračni f) kopneni 5) Kopneni promet može biti... a) rječni b) morski c) cestovni d) tračni e) motorni 6) Odaberi slike koje prikazuju tračno prometno sredstvo. a) b) c) d) 7) Svi sudionici u prometu moraju: a) znati voziti b) hodati nogostupom c) poštivati prometna pravila 8) Što je potrebno izgraditi za zračni i vodeni promet? a) b) c) d) e) 9) Za koja prometna sredstva nije potrebno graditi prometnice? a) b) c) d) e) 10) Što se najčešće koristi za pogon suvremenih prometnih sredstava? a) voda b) plin c) zrak d) benzin e) struja 11) Izgrađena trasa kojom se kreću prometna sredstva naziva se a) mjesni promet b) zračna luka c) pločnik d) prometnica 12) Što je promet? a) Kretanje po vodi. b) Prevoženje stvari u kolicima u trgovini. c) Prevoženje ljudi i robe. 13) Svaka osoba koja želi voziti neko prometno sredstvo mora imati a) zdravstvenu iskaznicu b) vozačku dozvolu c) osobnu iskaznicu 14) Vodeni promet može biti a) dubinski b) površinski c) rječni d) morski 15) Javna prometna sredstva su a) bicikl b) autobus c) zrakoplov d) motocikl e) trajekt 16) Koje slike prikazuju vodena prometna sredstva? a) b) c) d) e) 17) Jedino prometno sredstvo kojim smiju upravljati djeca je... a) b) c) 18) Bicikl smijemo voziti po... a) ulici, desnom stranom kolnika b) ulici, lijevom stranom kolnika c) biciklističkoj stazi d) sredinom ceste 19) Prometna sredstva kreću se a) zrakom b) livadom c) vodom d) kopnom 20) Prometna sredstva iz prošlosti su.... a) parobrod b) parna lokomotiva c) brzi vlak d) kombi e) bicikl s jednim velikim i malim kotačem 21) Najčešći naziv za gradsku cestu je a) autocesta b) brza cesta c) ulica d) makadam 22) Koja slika prikazuje bukobran? a) b) c) d) 23) Ovaj znak prikazuje a) stepenice b) podzemni ili nadzemni prijelaz c) zabranjeno pješacima 24) Znak kojim se upozoravaju vozači na pješački prijelaz a) b) c)

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?