1) Sveta knjiga muslimana je: a) Biblija b) Tora c) Kur'an d) Enciklopedija e) Talmud 2) Kur'an u prijevodu znači a) moljenje b) pjevanje c) pisanje d) recitiranje e) slušanje 3) Tko predvodi vjersko klanjanje i molitvu muslimana? a) svećenik b) rabin c) imam 4) Građevina u kojoj muslimani mole zove se a) džamija b) hadž c) crkva d) sinagoga 5) Muslimani Boga nazivaju a) Jahve b) Presveto Trojstvo c) Buda d) Alah 6) Je li Islam najstarija ili najmlađa monoteistička religija? a) najmlađa b) najstarija 7) Minaret je a) redak u Kur'anu b) imamova kapa c) toranj džamije 8) Dan posvećen Bogu kod muslimana je a) petak b) subota c) nedjelja 9) Sveti gradovi za muslimane su a) Medina i Kaba b) Meka i Medina c) Ankara i Meka d) Meka i Atena 10) Pripadnici Islama nazivaju se a) Židovi b) Kršćani c) Budisti d) Muslimani 11) Koliko stupova Islama postoji? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 12) Koliko puta dnevno muslimani mole? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 13) Što se nalazi na simbolu Islama? a) Davidova zvijezda b) Križ c) Polumjesec i zvijezda 14) Osnivač Islama je a) Alah b) Muhamed c) Isus d) Abraham 15) Kaba znači a) kocka b) mjesec c) božanstvo d) stožac

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?