Brže osmislite bolja predavanja
or sort: cork, fork, gorge, sport, oCe sort: choke, home, note, wrote, oa sort: cloak, foam, poach, throat, ore sort: chore, more, score, tore,

Feature G: R-controlled long vowels

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti