Brže osmislite bolja predavanja
1) Najdulja hrvatska autocesta je a) A3 b) A2 c) A1 2) Koliko zrakoplovnih luka ima Hrvatska? a) 6 b) 8 c) 12 3) HŽ je skraćeni naziv za a) hrvatske županije b) hrvatske željeznice c) hrvatske žene 4) U gradu Rijeci nalazi se najveća a) zrakoplovna luka b) morska luka c) brodska luka 5) Sredstva kojima se ljudi i roba prevoze do odredišta zovu se a) prijevozna sredstva b) prometna sredstva c) podzemna sredstva 6) Kopneni promet je prometovanje a) zrakom  b) morem i rijekama c) cestama i tračnicama 7) Vodeni promet je prometovanje a) cestama i tračnicama b) zrakom c) morem i rijekama 8) Putnički brod, trajekt i čamac pripadaju a) zračnom prometu b) kopnenom prometu c) vodenom prometu 9) Za pogon suvremenih prometnih sredstava najčešće se rabe a) voda, ulje i mlijeko b) benzin, nafta,električna energija c) nafta,voda,zrak 10) Mjesni (gradski) promet je prometovanj a) ulicama b) pločicama c) zebricama 11) Najsigurnija cesta je a) autokarta b) autodrom c) autocesta 12) Pravila ponašanja na prometnicama određuju a) pješaci i biciklisti b) vozači i motoristi c) prometni znakovi 13) Autobusima i željeznicama ostvaruje se a) mjesni (gradski) promet b) međumjesni /međugradski promet c) nijedan se ne ostvaruje

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti