1) AUTO a) A _ _ b) _ A _ c) _ _ A 2) MIŠ a) I _ _ b) _ I _ c) _ _ I 3) PAS a) A _ _ b) _ A _ c) _ _ A 4) IGLA a) I _ _ b) _ I _ c) _ _ I 5) LOPTA a) A _ _ b) _ A _ c) _ _ A 6) SIR a) I _ _ b) _ I _ c) _ _ I 7) TORBA a) A _ _ b) _ A _ c) _ _ A 8) LIST a) I _ _ b) _ I _ c) _ _ I 9) PAUK a) A _ _ b) _ A _ c) _ _ A 10) IGUANA a) I _ _ b) _ I _ c) _ _ I 11) KUĆA a) A _ _ b) _ A _ c) _ _ A 12) ŠEŠIR a) I _ _ b) _ I _ c) _ _ I 13) BALON a) A _ _ b) _ A _ c) _ _ A 14) IGLU a) I _ _ b) _ I _ c) _ _ I 15) JABUKA a) A _ _ b) _ A _ c) _ _ A 16) ŠALICA a) I _ _ b) _ I _ c) _ _ I 17) ČARAPA a) A _ _ b) _ A _ c) _ _ A 18) TIGRICA a) I _ _ b) _ I _ c) _ _ I 19) ANANAS a) A _ _ b) _ A _ c) _ _ A 20) VILICA a) I _ _ b) _ I _ c) _ _ I

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?