Brže osmislite bolja predavanja
glavni dijelovi tijela - glava,vrat,trup,ruke,noge, zajutrak - prvi obrok u danu, užina - obrok poslijepodne nakon ručka, doručak - obrok prijepodne, plavi spremnik - u njega razvrstavamo papir, otpad - sve što razvrstavamo u spremnike, smeće - sve što bacamo u koš ili kantu za smeće, zdrava hrana - kruh i voće, manje zdrava hrana - čokolada i kolači, žuti spremnik - u njega razvrstavamo plastiku,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti