Brže osmislite bolja predavanja
True: Zima je najhladnije godišnje doba. , Pilot upravlja zrakoplovom. , Šafran je proljetnica. , Svaka zgrada mora imati kučni red. , Kućanske uređaje pokreću struja, voda i plin. , Proljeće počinje 21.3., Drveća mogu biti listopadna i vazdazelena. , Jazavac spava zimski san. , Vatra koja pali sve pred sobom zove se požar. , Obitelj može biti uža i šira. , Vlak prometuje tračnicama. , Karte za vlak kupujemo na blagajni. , Moj zavičaj naziva se primorski zavičaj. , False: Kućanski uređaji ne mogu biti opasni., U zdravoj prehrani ima najviše mesa. , Ljeti su česte proljetne poplave. , Za godinu dana Zemlja dva puta obiđe oko Sunca. , Dijete nema uvijek pravo na zdravstvenu zaštitu. , Ljeto je najduže godišnje doba. , Medvjed zimi traži hranu. , Broj vatrogasaca je 194., Mamin brat ti je stric. , Stričeva žena je ujna. , Strojovođa pregledava karte. , Zrakoplov polijeće sa perona. , Naše more naziva se Sredozemno more. ,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti