Brže osmislite bolja predavanja
1) Koliko nas je bilo na ritmici a) 5 b) 10 c) 8 d) 11 e) 9 f) 6 2) Tko je domaćin razreda a) Marija b) Mihael c) Fabia d) Nina e) Erika f) Karla 3) Tko je predsjednik a) Dora b) Marija c) Ivana d) Belma e) Karlo f) Fabia 4) Koliko nas nosi naočale a) 1 b) 0 c) 2 d) 3 e) 4 f) 5 5) Koju smo igricu prije skoro svi igrali a) Minecraft b) Brawl Stars c) Roblox d) Animal Jam e) Fortnite f) Sims 6) Koji predmet svi vole a) TZK b) HJ c) MAT d) LK e) EJ f) PID 7) Tko je zamjenica a) Lucija b) Laura c) Dora d) Petra e) Karla f) Erika 8) Koliko nas ima u razredu a) 15 b) 12 c) 20 d) 16 e) 18 f) 14 9) Koliko ima cura a) 11 b) 10 c) 9 d) 12 e) 8 f) 7 10) Koliko ima dječaka a) 2 b) 7 c) 6 d) 4 e) 5 f) 3

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti