Brže osmislite bolja predavanja
15 - 7+8, 5 - 14-9, 8 - 12-4, 9 - 18-9, 6 - 14-8, 12 - 8+4, 4 - 11-7, 16 - 9+7, 18 - 9+9, 11 - 5+6, 17 - 9+8, 13 - 7+6, 7 - 16-9, 14 - 5+9, 3 - 12-9, 2 - 11-9,

Zbrajanje i oduzimanje do 20

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti