Brže osmislite bolja predavanja
1) GDJE ČUJEŠ GLAS M NA POČETKU? a) b) c) 2) GDJE ČUJEŠ GLAS M U SREDINI? a) b) c) 3) GDJE ČUJEŠ GLAS M NA KRAJU? a) b) c) 4) GDJE NE ČUJEŠ GLAS M? DVA SU TOČNA ODGOVORA. a) b) c) d) e) 5) DOPUNI REČENICU. MAMA IMA a) NI. b) MAI. c) EMU.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti