1) 13 - 5 = 8 a) Točno b) Netočno 2) 9 + 4 = 14 a) Točno b) Netočno 3) 7 + 8 = 13 a) Točno b) Netočno 4) 4 + 8 = 11 a) Točno b) Netočno 5) 12 - 5 = 6 a) Točno b) Netočno 6) 7 + 7 = 13 a) Točno b) Netočno 7) 7 + 7 = 14 a) Točno b) Netočno 8) 8 + 8 = 16 a) Točno b) Netočno 9) 18 - 9 = 9 a) Točno b) Netočno 10) 17 - 9 = 8 a) Točno b) Netočno 11) 10 + 9 = 19 a) Točno b) Netočno 12) 5 + 12 = 17 a) Točno b) Netočno 13) 6 + 9 = 14 a) Točno b) Netočno 14) 5 + 6 = 10 a) Točno b) Netočno 15) 4 + 7 = 15 a) Točno b) Netočno 16) 15 - 9 = 4 a) Točno b) Netočno 17) 7 + 9 = 17 a) Točno b) Netočno 18) 6 + 7 = 13 a) Točno b) Netočno 19) 12 + 5 = 18 a) Točno b) Netočno 20) 15 + 0 = 15 a) Točno b) Netočno 21) 20 - 9 = 11 a) Točno b) Netočno 22) 7 + 5 = 12 a) Točno b) Netočno 23) 6 + 6 = 12 a) Točno b) Netočno 24) 20 - 9 = 12 a) Točno b) Netočno 25) 5 + 8 = 12 a) Točno b) Netočno 26) 12 - 6 = 5 a) Točno b) Netočno 27) 4 + 12 = 16 a) Točno b) Netočno 28) 8 + 8 = 14 a) Točno b) Netočno 29) 12 - 8 = 4 a) Točno b) Netočno 30) 9 + 9 = 18 a) Točno b) Netočno

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?