1) Válaszd ki a 178 egyes szomszédait! a) 177 b) 180 c) 179 d) 176 e) 170 f) 100 2) Válaszd ki a 231 egyes szomszédait! a) 229 b) 230 c) 220 d) 240 e) 232 f) 233 3) Válaszd ki a 799 egyes szomszédait! a) 790 b) 797 c) 798 d) 800 e) 900 f) 700 4) Válaszd ki a 654 tízes szomszédait! a) 653 b) 655 c) 650 d) 600 e) 700 f) 660 5) Válaszd ki a 480 tízes szomszédait! a) 480 b) 479 c) 470 d) 481 e) 490 f) 500 6) Válaszd ki a 996 tízes szomszédait! a) 990 b) 997 c) 980 d) 1000 e) 995 f) 900 7) Válaszd ki a 703 százas szomszédait! a) 702 b) 704 c) 700 d) 710 e) 690 f) 800 8) Válaszd ki a 485 százas szomszédait! a) 500 b) 480 c) 490 d) 400 e) 486 f) 484 9) Válaszd ki a 812 nagyobb tízes szomszédját! a) 810 b) 820 c) 813 d) 800 e) 900 f) 811 10) Válaszd ki az 574 kisebb tízes szomszédját! a) 570 b) 573 c) 575 d) 500 e) 600 f) 580 11) Válaszd ki a 360 nagyobb százas szomszédját! a) 300 b) 350 c) 360 d) 370 e) 400 f) 500 12) Válaszd ki a 983 kisebb százas szomszédját! a) 980 b) 990 c) 800 d) 900 e) 1000 f) 982

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?