1) 22. travnja obilježavamo: a) Dan voda, b) Dan planeta Zemlja, c) Dan sporta. 2) Otpad odvajamo da bi ga: a) bacili, b) spremili, c) reciklirali. 3) Plavi spremnik služi za odlaganje: a) papira, b) stakla, c) tkanine. 4) U žuti spremnik odlažemo: a) staklo, b) plastiku, c) baterije. 5) Zeleni spremnik služi za odlaganje: a) papira, b) stakla, c) plastike. 6) Stare baterije odlažemo u: a) žuti spremnik, b) plavi spremnik, c) crveni spremnik. 7) Smeće bacamo u: a) šumu, b) koš za smeće, c) rijeku ili more. 8) Da bi sačuvali zdrav okoliš, djeca mogu: a) saditi drveće i druge biljke, b) brati proljetnice, c) uništavati ptičja gnijezda.

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?