1) 5 jabuka manje 3 jabuke jednako je a) b) c) d) 2) 4 keksa manje 2 keksa jednako je a) b) c) d) 3) 5 bojica manje 1 bojica jednako je a) b) c) d) 4) 3 kruške manje 2 kruške jednako je a) b) c) d) 5) 3 stabla manje 1 stablo jednako je a) b) c) d) 6) 5 žlica manje 4 žlice jednako je a) b) c) d)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?