5 - 3 - 4 - 2, 4 - 1 - 5 - 2, 3 - 2 - 4 - 3, 5 -1  - 3 + 1,

Memori 2: Izračunaj i pronađi računski zadatak s istim rješenjem

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?