1) 7 kg = ____ dag 2) 8 300 dag = ____ kg 3) 8 g = ___ mg 4) 12 kg = ___ g 5) 14 000 g = ___ kg 6) 17 dag = ___ g 7) 1 900 g = ___ dag 8) 9 000 mg = ___ g 9) 3 t = _____ kg 10) 150 000 kg = _______ t 11) 12 kg 5 dag 80 g = ____ dag 12) Matilda je kupila petinu sira kojemu je masa 1 kg i desetinu sira kojemu je masa 3 kg. Koliko je sira ukupno kupila Matilda? 13) Janko je prodao 3 kg i 20 dag grožđa i tri puta više šljiva. Koliko je Janko ukupno prodao voća? 14) U hladnjaku imamo 4 kg salame. Prvog dana pojeli smo 40 dag salame, drugog dana polovinu kilograma salame, a trećeg dana nam je trebalo 874 g salame za večeru. Koliko salame je ostalo u hladnjaku nakon trećeg dana?

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?