Brže osmislite bolja predavanja
Točno: MASKE SE IZRAĐUJU ZA FAŠNIK, KOLAŽ JE LIKOVNA TEHNIKA, FAŠNIK JE U VELJAČI, KOLAŽ JE LIJEPLJENJE PAPIRA NA PODLOGU, KVADRAT JE GEOMETRIJSKI LIK, KOLAŽ PAPIR SE MOŽE REZATI I TRGATI, Netočno: MASKE NIKAD NISU STRAŠNE, MASKE SE IZRAĐUJU ZA BOŽIĆ, TROKUT NIJE GEOMETRIJSKI LIK, MASKE NIKAD NISU RAZNOBOJNE, FAŠNIKOM SE SLAVI DOLAZAK ZIME, LOPTA JE GEOMETRIJSKI LIK,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti