6 742 - 739 =, 104 872 - ________ = 78 028, 371 - 82 - 184 =, 7 028 - 926 + 12 083 =, 25 873 - (12 702 + 8 984) =, Janko ima 824 kn, Matilda ima 324 kn manje, a Borna 256 kn manje od Matilde. Koliko novaca imaju Janko, Matilda i Borna zajedno?, Tri kamiona dovezla su ukupno 138 304 kg pšenice. Prvi je dovezao 34 803 kg, a drugi 53 894 kg. Koliko je kilograma pšenice dovezao treći kamion?, Zbroj tri broja je 10 136. Zbroj prvog i drugog broja je 9261, a drugog i trećeg 6 922. Koji su to brojevi?.

Top-lista

Izmiješane kartice je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za top-listu.

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?