1) 779 + 20 = a) 459 b) 508 c) 790 d) 799 2) 761 + 50 = a) 528 b) 687 c) 811 d) 983 3) 457 + 90 = a) 362 b) 547 c) 601 d) 635 4) 927 + 70 = a) 645 b) 784 c) 969 d) 997 5) 805 + 10 = a) 369 b) 734 c) 815 d) 823 6) 744 + 30 = a) 592 b) 660 c) 774 d) 797 7) 421 + 20 = a) 365 b) 441 c) 522 d) 539 8) 740 + 70 = a) 487 b) 810 c) 901 d) 954 9) 395 + 60 = a) 265 b) 400 c) 455 d) 476 10) 896 + 50 = a) 881 b) 946 c) 952 d) 977

SNI Tanak matematika 8.o. fejszámolás

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?