Ā - A komplementere, B komplementere, C komplementere, A∩B - A metszett B, A∩C - A metszett C, B∩C - B metszett C, A∩B∩C - A metszett B metszett C, A∪B∪C - A egyesítve B egyesítve C, A∪B - A egyesítve B, B∪C - B egyesítve C,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?