A komplementere - Ā, B komplementere, C komplementere, A metszett B - A∩B, A metszett C - A∩C, B metszett C - B∩C, A metszett B metszett C - A∩B∩C, A egyesítve B egyesítve C - A∪B∪C, A egyesítve B - A∪B, B egyesítve C - B∪C,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?