1) Ā a) B komplementere b) B metszett C c) A metszett C d) A komplementere 2) A∩B a) A metszett B b) A metszett B metszett C c) C komplementere d) B egyesítve C 3) A∩C a) A metszett C b) C komplementere c) A egyesítve B d) A metszett B 4) B∩C a) A egyesítve B egyesítve C b) A komplementere c) B metszett C d) B komplementere 5) A∩B∩C a) A metszett B metszett C b) B metszett C c) C komplementere d) B komplementere 6) A∪B∪C a) B komplementere b) A egyesítve B egyesítve C c) C komplementere d) A komplementere 7) A∪B a) B egyesítve C b) A egyesítve B c) B komplementere d) C komplementere 8) B∪C a) B metszett C b) B egyesítve C c) A egyesítve B d) A metszett B

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?